Matična šola Vojnik od 
Ime Priimek Razrednik Poučuje
Klementina Gorečan 1.a razredni pouk
Klavdija Winder Pantner 1.b razredni pouk
Urška Agrež 2.a razredni pouk
Anka Krajnc 2.b razredni pouk
Nataša Potočnik 3.a razredni pouk
Mateja Fidler 3.b razredni pouk
Katja Zupančič 3.c razredni pouk
Barbara Jančič 4.a razredni pouk
Maša Stropnik 4.b razredni pouk
Kaja Humski 4.c razredni pouk
Polona  Ahtik 5.a razredni pouk
Jure  Štokovnik 5.b razredni pouk
Martina Lujanac 6.a  ZGO
Rebeka Žagar 6.b  KEM, BIO, POK
Metka Klinc 6.c  MAT
Simona Šarlah 6.d  NIPN, FIJ
Tatjana Hedžet 7.a  NAR, FIZ, SLZ
Anja Korošec 7.b  TJA, ZGO
Aleksandra Ambrož 7.c SLJ
Barbara Ojsteršek Bliznac 7.d  SLJ, DKE
Urh Poteko 8.a  ŠPO, IŠP, ŠZZ
Dragica Filipčič 8.b  TJA
Petra Strnad 8.c MAT, TIT, OGL
Gregor Rojc 8.d  TJA
Vilma Ošlak 9.a  MAT, TIT, UBE
Nataša Jager 9.b  GEO
Branka Čakš 9.c  MAT, TIT
Ana Lavre 9.d  TJA, GEO
Marjana Rojc sor. – 7.a  SLJ, NIPN, pomočnica ravnateljice
Leonida Godec Starček sor. – 8.c  MAT
Nina Smerke sor. – 8.a  ŠI
Eva Vedev sor. – 8.b LUM, LISI, LISII, LISIII
Maja Luković, nad. Saro Zupanc sor. – 6.c BIO, NAR
Petra Jager Čakš  sor. – 9.b NIPN
Amalija Kožuh sor. – 7,d  SLJ
Jurij Uranič sor. – 6,d  FIZ, RAO, MUM
Robert Suholežnik sor. – 9,a  ŠPO, IŠP, ŠZZ
Igor Fenko sor. – 9,c  ŠPO, IŠP, ŠSP
Sanja Stropnik  LUM, OPB
Jelka Kralj  2. strokovna del., OPB, JV
Simone  Golež  2. strokovna del., JV
Monika Dimec  OPB
Maja Kampuš  OPB
Katja Kovač  OPB
Klavdij Gal OPB
Ivanka Krajnc sor. -7.c  knjižničarka
Emilija Kladnik Sorčan  GUM
Mojca Buršič  TJA, NIPA
Urška Kovač Jurčenko  svetovalna delavka
Mojca Guček sor. – 8.d  pedagoginja
Lidija Eler Jazbinšek sor. – 7.b  OPB, pomočnica ravnateljice
Nataša Čerenak  GUM, ravnateljica
Polona Bastič sor. – 9.d  GOS, SPH
Valerija Jakop  zunanja sodelavka
Anja Prebil  zunanja sodelavka
Mateja Jastrobnik  zunanja sodelavka
Sara Muha  zunanja sodelavka
Vesna Pikl   zunanja sodelavka
Nadja Koštomaj  zunanja sodelavka
Milena Četina  zunanja sodelavka
Loreta Palčnik  zunanja sodelavka
Špela Operčkal zunanja sodelavka
POŠ Socka
Maja  Kovačič 1. in 2.s razredni pouk, vodja POŠ
Suzana Jelenski Napotnik 3.s razredni pouk
Sabina Skok 4. in 5.s razredni pouk
Irena Rudnik TJA, druga str. delavka
Maja Drobnič Grosek OPB
Petra Jager Čakš NIPN
POŠ Nova Cerkev
Sabina  Penič 1.n razredni pouk
Irena Rudnik druga str. delavka
Lidija Vrečko 2.n  razredni pouk
Ida Grobelnik 3.n razredni pouk, vodja POŠ
Damjana Ferlic 4.n razredni pouk
Vesna Kotnik 5.n razredni pouk
Lidija Štimulak OPB
Mojca Buršič TJA 1.-4-r.
Ana Lavre TJA  -5.r.
Petra Kojc NIPN
POŠ Šmartno  v Rožni dolini
Milanka Kralj 1.š razredni pouk, vodja POŠ
Liljana Vreš 2.š razredni pouk
Natalija Mažič 3.š razredni pouk
Lea Rezar 4. in 5.š razredni pouk
Maja Štadler OPB
Vesna Sevšek Kolin druga strokovna del., TJA
Petra Jager Čakš NIPN


Administrativno-tehnični kader na matični šoli in podružničnih šolah

Aleš Kolšek – tajnik
Dejan Kolenc – računovodja
Mojca Čokl Vodeb – knjigovodja
Majda Jelen – arhivarka
Branko Špes – kuhar, vodja šolske kuhinje
Milena Pogorevc- pomočnica v kuhinji na matični šoli
Helena Kugonič Kačičnik – pomočnica v kuhinji na matični šoli
Apolonija Sevšek – kuharica na matični šoli
Damijana Aleksencev – pomočnica v kuhinji na matični šoli
Terezija Kveder – pomivalka na matični šoli
Matjaž Rebernik – hišnik na matični šoli
Matejka Kroflič – hišnica na matični šoli
Albin Kus – hišnik na matični šoli
Tatjana Majcen – čistilka in kuhinjska pomočnica na na matični šoli
Nataša Logar Drobnak – čistilka na matični šoli
Nada Brežnik – čistilka na matični šoli
Simona Rajšter -čistilka na matični šoli
Gordana Buček – čistilka na matični šoli
Marija Jeseničnik – čistilka na matični šoli
Fazila Šljivar – čistilka na matični šoli
Sabina Skerlovnik – čistilka na matični šoli
Anita Matko – čistilka na podružnični šoli Šmartno v Rožni dolini
Silva Klinar – čistilka na podružnični šoli Nova Cerkev
Minka Kračun – čistilka na podružnični šoli Socka