Matična šola  Vojnik
Ime Priimek Razrednik Poučuje
Klementina Gorečan  1.a razredni pouk
Katja Kovač  1.b razredni pouk
Lidija Vrečko  2.a razredni pouk
Anka Krajnc  2.b razredni pouk
Urška Agrež  2.c razredni pouk
Nataša Potočnik  3.a razredni pouk
Mateja Fidler  3.b razredni pouk
Lidija Eler Jazbinšek  4.a razredni pouk
Maša Stropnik  4.b razredni pouk
Polona  Ahtik  5.a razredni pouk
Jure  Štokovnik  5.b razredni pouk
Barbara Jančič  5.c razredni pouk
Sara Zupanc 6.a  NAR, BIO
Eva Verdev 6.b  LUM, LIS
Leonida Godec Starček 6.c  MAT
Gregor Rojc 6,d  TJA
Vilma Ošlak 7.a  MAT, TIT, UBE
Nataša Jager  7.b  GEO
Branka Čakš  7.c  MAT, TIT
Ana Lavre 7.d  GEO, TJA, DKE
Marjana Rojc 8.a  SLJ, NIPN
Rebeka Žagar  8.b  KEM, BIO, POK
Metka Klinc  8.c  MAT
Simona Šarlah  8.d  NIPN
Tatjana Hedžet  9.a  NAR, FIZ, SLZ
Barbara Ojsteršek Bliznac  9.b  SLJ, DKE
Dragica Filipčič  9.c  TJA
Anja Korošec  9.d  TJA, ZGO
Polona Bastič  GOS, SPH
Nina Smerke  ŠI
Amalija Kožuh  SLJ
Lijana Žerjav Žilavec  ZGO
Sanja Levart TIT
Aleksandra Ambrož SLJ
Jurij Uranič  FIZ, RAO, MUM
Robert Suholežnik  ŠPO, IŠP, ŠZZ
Igor Fenko  ŠPO, IŠP, ŠSP
Urh Poteko  ŠPO, IŠP, ŠZZ
Jelka Kralj  2. strokovna del., OPB, JV
Simone  Golež  2. strokovna del.,JV
Monika Dimec  OPB
Elizabeta Jecl OPB
Jožica Bigec  OPB
Janja Belej  OPB
Kim Mastnak OPB
Ivanka Krajnc  knjižničarka
Emilija Kladnik Sorčan  GUM
Mojca Buršič  TJA, NIPA
Sabina Klančnik Fijavž  NIPN
Petra Jager Čakš  NIPN
Urška Kovač Jurčenko  svetovalna delavka
Mojca Guček  pedagoginja
Nataša Čerenak  OPB
Olga Kovač  MAT
Valerija Jakop – zunanja sod. specialna pedagoginja
Loreta Palčnik-zunanja sod. logopedinja
Špelca Oprčkal-zunanja sod. specialna pedagoginja
Anja Prebil – zunanja sod.  socialna pedagoginja
Mateja Jastrobnik – zunanja sod specialna pedagoginja
Nadja Šturbej – zunanja sod. surdopedagoginja
Vesna Pikl – zunanja sod. specialna pedagoginja
 Milena Četina- zunanja sod. psihologinja
Marko Merčnik – zunanji sod. psiholog
Nadja Koštomaj – zunanja sod. surdopedagoginja
Sara Muha – zunanja sod. logopedinja
Alma Lea Kraševec – zunanja sod. logopedinja
POŠ Socka
Ime Priimek Razrednik Poučuje
Maja  Kovačič  1. r. razredni pouk, vodja POŠ
Suzana Jelenski Napotnik  2., 3.r. razredni pouk
Sabina Skok  4., 5.r. razredni pouk
Irena Rudnik  TJA
Polona Bastič GOS
Maja Drobnič Grosek OPB
Petra Jager Čakš NIPN
POŠ Nova Cerkev
Ime Priimek Razrednik Poučuje
Sabina  Penič 1. razred razredni pouk
Irena Rudnik druga str. delavka
Ida Grobelnik 2. razred razredni pouk, vodja POŠ
Damjana Ferlic 3. razred razredni pouk
Petra  Ofentavšek 4. razred razredni pouk
Vesna Kotnik 5. razred razredni pouk
Jolanda Klauški OPB
Mojca Buršič TJA 1.-4-r.
Ana Lavre TJA  -5.r.
Petra Jager Čakš NIPN
Polona Bastič GOS
POŠ Šmartno  v Rožni dolini
Ime Priimek Razrednik Poučuje
Milanka Kralj  1. , 2.r. razredni pouk, vodja POŠ
Lea Rezar  3., 5.r. razredni pouk
Natalija Mažič  4. r. razredni pouk
Teja Zorec OPB
Mojca Rezar – por.dopust
Vesna Sevšek Kolin druga strokovna del., TJA
Sabina Klančnik Fijavž NIPN
Polona Bastič GOS


Administrativno-tehnični kader na matični šoli in podružničnih šolah

Aleš Kolšek – tajnik
Dejan Kolenc – računovodja
Mojca Čokl Vodeb – računovodkinja
Majda Jelen – arhivarka
Branko Špes – kuhar, vodja šolske kuhinje
Milena Pogorevc – kuharica na matični šoli
Apolonija Sevšek – kuharica na matični šoli
Damijana Aleksencev – kuharica na matični šoli
Terezija Kveder – pomivalka na matični šoli
Matjaž Rebernik – hišnik na matični šoli
Matejka Kroflič – hišnica na matični šoli
Albin Kus-hišnik na matični šoli
Silva Klinar – čistilka in delilka hrane na podružnični šoli Nova Cerkev, nadomešča jo Tatjana Majcen
Minka Kračun -čistilka in delilka hrane na podružnični šoli Socka
Nada Brežnik – čistilka na matični šoli
Jolanda Jalšovec- čistilka na matični šoli
Simona Rajšter – čistilka na matični šoli, nadomešča jo Ružica Fideršek
Gordana Buček – čistilka na matični šoli
Marija Jeseničnik – čistilka na matični šoli
Fazila Šljivar – čistilka na matični šoli
Sabina Skerlovnik – čistilka na matični šoli
Nataša Rudolf – čistilka in delilka hrane na podružnični šoli Šmartno v Rožni dolini, nadomešča jo Anita Matko