Strokovni aktivi

Področje Vodja
matematika  Leonida Godec Starček
angleški jezik  Anja Krajnc
slovenski jezik  Barbara Ojsteršek Bliznac
naravoslovje  Tatjana Hedžet
družboslovje Nataša Jager
šport  Igor Fenko
podaljšano bivanje  Monika Dimec
nemški jezik  Simon Šarlah
svetovalna služba  Mojca Guček

 

Razredni aktivi

Razred Vodja aktiva
1. r. Sabina Penič
2. r. Urška Agrež
3. r. Damjana Ferlic
4. r.  Natalija Mažič
5. r.  Vesna Kotnik
6. r.  Leonida Godec Starček
7. r.  Branka Čakš
8. r.  Marjana Rojc
9. r.  Anja Korošec