Popoldanske govorilne ure so vsak prvi četrtek v mesecu od 16.00-17.00.

 
  Matična šola  Vojnik
 Ime Priimek  Razrednik  Govorilna ura  Pogovorna ura
  Klementina Gorečan  1. a  četrtek: 11.05 – 11.50  po dogovoru
  Jelka Kralj 1. a  četrtek: 11.05 – 11.50  po dogovoru
  Katja Kovač 1. b  četrtek: 11.55 – 12.40  po dogovoru
  Simone Golež 1. b  četrtek: 11.55 – 12.40  po dogovoru
  Lidija Vrečko 2. a  četrtek: 10.15 – 11.00  po dogovoru
  Anka  Krajnc 2. b  sreda: 11.05 – 11.50  po dogovoru
  Urška Agrež 2. c  sreda: 9.10 – 9.55  po dogovoru
  Nataša Potočnik 3. a  petek: 9.10 – 9.55  po dogovoru
  Mateja Fidler 3. b  ponedeljek: 9.10 – 9.55  po dogovoru
  Lidija  Eler Jazbinšek 4. a  četrtek: 11.05 – 11.50  po dogovoru
  Maša Stropnik 4. b  petek: 11.05 – 11.50  po dogovoru
  Polona  Ahtik 5. a  petek: 8.20 – 9.05  po dogovoru
  Jure  Štokovnik 5. b  ponedeljek: 9.10 – 9.55  po dogovoru
  Barbara Jančič 5. c  petek: 10.15 – 11.00  po dogovoru
  Sara Zupanc 6. a  sreda: 11.05 – 11.50  po dogovoru
  Aleksandra Ambrož sorazrednik 6. a  četrtek: 10.15 -11.00  po dogovoru
  Eva Verdev 6. b  ponedeljek: 10.15 – 11.00  po dogovoru
  Leonida Godec Starček  6. c  četrtek: 11.05 – 11.50  torek:13.35 – 14.20
  Sanja Levart sorazrednik 6. c  torek: 10.15 – 11.00  po dogovoru
  Gregor Rojc  6. d  torek; 10.15  -11.00   torek:13.35 – 14.20
  Mojca Guček sorazrednik 6. d  po dogovoru  po dogovoru
  Vilma Ošlak 7. a  četrtek: 11.55 – 12.40  četrtek:13.35 – 14.20
  Robert Suholežnik  sorazrednik 7. a  ponedeljek: 11.55 – 12.40  po dogovoru
  Nataša Jager 7. b  ponedeljek: 10.15 – 11.00  torek:13.35 – 14.20
  Nataša Čerenak  sorazrednik 7. b  po dogovoru  po dogovoru
  Branka Čakš 7. c  sreda: 11.05 – 11.50  četrtek:13.35 – 14.20
  Igor Fenko   sorazrednik 7. c  četrtek: 11.05 – 11.50  po dogovoru
  Ana Lavre 7. d petek: 10.15 – 11.00
 Polona Bastič  sorazrednik 7. d  ponedeljek: 10.15 – 11.00  ponedeljek: 13.35 – 14.20
  Marjana Rojc 8.a  ponedeljek: 11.05 – 11.50  ponedeljek:13.35 – 14.20
  Olga Kovač sorazrednik 8. a  po dogovoru  po dogovoru
  Rebeka Žagar 8. b  torek: 9.10 – 9.55  sreda: 13.35 – 14.20
  Emilija Kladnik Sorčan sorazrednik 8. a  ponedeljek: 8.20 – 9.05  torek: 13.35 – 14.20
  Metka Klinc  8. c četrtek: 10.15 – 11.00  sreda: 13.35 – 14.20
  Nina Smerke sorazrednik 8. a torek: 8.20 – 9.05  po dogovoru
  Simona Šarlah 8. d  petek: 11.05  – 11.50  po dogovoru
  Lijana Žerjav  Žilavec sorazrednik 8. a  sreda: 9.10 – 9.55  po dogovoru
  Tatjana Hedžet 9. a  četrtek: 11.05 – 11.50  torek: 13.35 – 14.20
  Urška Kovač Jurčenko sorazrednik 9. a  po dogovoru  po dogovoru
  Barbara Ojsteršek B..  9. b  torek: 11.55-12.40  sreda:13.35 – 14.20
  Ivanka Krajnc sorazrednik 9. b  ponedeljek: 8.20 – 9.05  po dogovoru
  Dragica Filipčič  9. c  torek: 10.15 – 11.00  četrtek: 13.35 – 14.20
  Urh Poteko sorazrednik 9. c  sreda: 8.20 – 9.05  po dogovoru
  Anja Korošec  9. d  torek: 11.05 – 11.50  torek: 13.35 – 14.20
  Amalija Kožuh sorazrednik 9. d  četrtek: 11.55 – 12.40  ponedeljek:13.35 – 14.20
  Mojca Buršič  četrtek:9.10 – 9.55  po dogovoru
  Monika Dimec  po dogovoru  po dogovoru
  Janja Belej po dogovoru  po dogovoru
  Jožica Bigec po dogovoru  po dogovoru
 Kim Mastnak po dogovoru po dogovoru
  Jurij Uranič  torek: 11.05 – 11.50  torek: 13.35 – 14.20
  POŠ Socka
  Ime Priimek Razrednik Govorilna ura Pogovorna ura
  Maja  Kovačič 1. razred  torek: 11.55 – 12.40  po dogovoru
  Suzana Jelenski Napotnik  2. in 3. razred  sreda: 11.05 – 11.50  po dogovoru
  Sabina Skok 4. in 5. razred  torek: 11.05 – 11.50  po dogovoru
  Irena Rudnik  sreda: 12.45 – 13.30  po dogovoru
  Maja Drobnič Grosek  po dogovoru  po dogovoru
  Petra Jager Čakš  po dogovoru  po dogovoru
  Polona Bastič  po dogovoru  po dogovoru
  POŠ Nova Cerkev
  Ime Priimek   Razrednik Govorilna ura Pogovorna ura
  Sabina  Penič  1. razred  sreda: 7.30 – 8.15  po dogovoru
  Irena Rudnik  1. razred  po dogovoru  po dogovoru
  Ida  Grobelnik  2. razred  petek: 10.15 – 11.00  po dogovoru
  Damjana  Ferlic  3. razred  torek: 9.10 – 9.55  po dogovoru
  Petra  Ofentavšek  4. razred  ponedeljek: 12.40 – 13.25  po dogovoru
  Vesna Kotnik  5. razred  torek: 10.15 – 11.00  po dogovoru
  Jolanda Klauški  torek: 11.00 – 11.45  po dogovoru
  Mojca Buršič  ponedeljek: 10.15 – 11.00  po dogovoru
  Ana Lavre  po dogovoru  po dogovoru
  Petra Jager Čakš  po dogovoru  po dogovoru
  Polona Bastič  po dogovoru  po dogovoru
  POŠ Šmartno v Rožni dolini
  Ime Priimek   Razrednik Govorilna ura Pogovorna ura
  Milanka Kralj  1. in 2. razred  petek: 11.05 – 11.50  po dogovoru
  Vesna Sevšek Kolin  1. razred  ponedeljek: 10.15 – 11.00  po dogovoru
  Lea Rezar  3. in 5. razred   petek: 11.55 – 12.40  po dogovoru
  Natalija Mažič  4. razred sreda: 12.45 – 13.30  po dogovoru
  Teja Zorec  po dogovoru  po dogovoru
  Sabina Klančnik Fijavž  po dogovoru  po dogovoru
  Polona Bastič  po dogovoru  po dogovoru