1. Svet zavoda

Je najvišji upravni organ šole. Svet zavoda med drugim sprejema letni delovni načrt šole in zaključno poročilo o delu šole, imenuje in razrešuje ravnatelja šole in opravlja mnoge druge, z zakonom določene naloge. Sestavlja ga 11 članov: 3 člani ustanovitelja, (Občina Vojnik), 3 predstavniki staršev in 5 predstavnikov delavcev zavoda. V mandatnem obdobju 20. 1. 2017 – 19. 1. 2021 ga sestavljajo:

Predstavniki ustanovitelja:
Anton Kosem
Marija Jevšenak
Urška Mužar

Predstavniki staršev
Barbara Mikuš Marzidovšek
Melita Travnik
Tanja Mlakar Lisec

Predstavniki zavoda
Maja Kovačič – predsednica
Petra Ofentavšek – podpredsednica
Nada Brežnik
Tatjana Hedžet
Lidija Eler Jazbinšek

2. Ravnatelj
Ravnateljica šole je Olga Kovač. Mandat ravnatelja šole je 5 let, po posebnem postopku pa ga imenuje Svet zavoda.

3. Svet staršev
Sestavljajo ga po en predstavnik vsakega oddelka matične šole Vojnik in podružnic, skupaj torej 40 staršev. V šolskem letu 2020/2021 je predsednik Sveta staršev g. Arnold Ledl, podpredsednik pa g. Uroš Beković.
Svet staršev deluje glede na Poslovnik sveta staršev OŠ Vojnik.

mail-h

mail-h1

Zapisniki sveta staršev v šolskem letu 2020-2021:

zapisnik 1. sestanka,
zapisnik 1 korespondenčne seje (2. zaporedne seje),
zapisnik 3. sestanka. 
zapisnik 4. sestanka.