Obvestilo za starše učencev, ki se v šolo pripeljejo s šolskim prevozom

  Obvestilo za starše

RELACIJE (matična šola)

  Nova Cerkev – Socka         
  Šmartno                             
  Bovše                                    Bovše, Male Dole – prevoz k preduri   
  Male Dole                           
  Arcl. cesta – Cesta talcev   
  Konjsko – Lešje – Arclin     
  Plate                                   
  Vizore                                 


RELACIJE (podružnična šola Nova Cerkev)

Glej stran POŠ Nova Cerkev!


RELACIJE (podružnična šola Socka)

Glej stran POŠ Socka!


RELACIJE (podružnična šola Šmartno v Rožni dolini)

Glej stran POŠ Šmartnov v Rožni dolini!