KARIERNO ORIENTACIJO na šoli vodim šolska svetovalna delavka Urška Kovač Jurčenko.


Za vse informacije sem vam na voljo – telefon 03 78 00 578 ali 031 690 235, mail urska.kovac-jurcenko@guest.arnes.si ali preko Lopolisa.


 

ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE (pomembnejši datumi):

 • 16. in 17. 2. 2024 – informativni dnevi na srednjih šolah, v petek ob 9. in 15. uri in v soboto ob 9. uri, razen IZJEM ( Informativni dan – posebnosti )
 • do 4. 3. 2024 – prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti (za programe Tehnik zobne protetike, Tehnik oblikovanja, Fotografski tehnik, Umetniška gimnazija – likovna / glasbena / plesna) ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja (za športni oddelek Gimnazije ali Ekonomske gimnazije ter za programe Geostrojnik rudar/Geotehnik in Umetniška gimnazija – glasbena/plesna smer) OBRAZCI ZA PRIJAVO IN POSREDOVANJE DOKAZIL
 • med 8. in 20. 3. 2024 – opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanja, spretnosti
 • do 2. 4. 2024 – prijava za vpis v 1. letnik srednje šole za šolsko leto 2024/2025 (1 prijava v 1 program)
 • 8. 4. 2024 do 16. ure – javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran Ministrstva za vzgojo in izobraževanje)
 • do 23. 4. 2024 – morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2024/2025
 • do 24. 5. 2024 – javna objava omejitev vpisa (spletna stran Ministrstva za vzgojo in izobraževanje)
 • med 17. in 21. 6. 2024 – vpis (kjer ni omejitev vpisa) oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (kjer je omejitev vpisa)
 • do 26. 6. 2024 – prijava neizbranih v 1. krogu za 2. krog izbirnega postopka
 • do 2. 7. 2024 – izvedba 2. kroga izbirnega postopka
 • do 3. 7. 2024 – vpis po 2. krogu izbirnega postopka

 

ROKOVNIK ZA VPIS V DIJAŠKE DOMOVE (pomembnejši datumi):

 • 16. in 17. 2. 2024 – informativni dnevi v dijaških domovih
 • do 2. 4. 2024 – prijava za sprejem v dijaški dom (le v 1 dijaški dom)
 • do 3. 7. 2024 – morebitni prenosi prijav
 • med 4. in 14. 7. 2024 – vpis v dijaške domove

 

Informacije glede vpisa v srednje šole na spletišču Ministrstva za vzgojo in izobraževanje – VPIS V SREDNJE ŠOLE

 

Izračun točk pri omejitvi vpisa – KALKULATOR TOČK

 

NAČRT DELA na področju KARIERNE ORIENTACIJE v šolskem letu 2023/2024:

9. RAZREDI:

SEPTEMBER

 • 1. RODITELJSKI SESTANEK za starše (predstavitev srednješolskega sistema izobraževanja, vpisa v srednje šole ipd.).

OKTOBER

 • Ureditev INFO točke glede ponudbe srednješolskih programov, dijaških domov, štipendij (pred pisarno šolske svetovalne delavke).
 • 5. 10. ob 17.00 – Okrogla miza IZBIRA POKLICA – IZZIV ZA PRIHODNOST (Obrtna zbornica Celje).
 • 24.10. – tehniški dan, DELAVNICE na Šolskem centru Celje.
 • Podpis dovolila za izpolnjevanje vprašalnika KAM IN KAKO.

NOVEMBER – DECEMBER

 • Izvedba vprašalnika »KAM in KAKO« za odkrivanje poklicnih interesov učencev v računalniški učilnici v manjših skupinah.
 • Ponovitev vsebin vpisa v srednje šole z učenci (na RU).
 • Predstavitve srednjih šol na razrednih urah devetošolcev.
 • 22. 12. – PREDAVANJE mladega podjetnika Jona Kanjirja

JANUAR

 • Objava Razpisa za vpis v srednje šole.
 • 19.1. – tehniški dan, sejem Informativa (Ljubljana).
 • Individualno svetovanje staršem in učencem skupaj z razredniki (poklicne namere posameznega učenca, učni uspeh, interesi, nadarjenosti in sposobnosti).

FEBRUAR

 • 2. RODITELJSKI SESTANEK za starše (interpretacija razpisa za vpis v srednje šole učencem in staršem, informacije glede vpisa).
 • INFORMATIVNI DAN v srednjih šolah in dijaških domovih.

MAREC

 • Pomoč pri prijavah učencev k opravljanju preizkusov posebne nadarjenosti na SŠ (za programe, kjer je to potrebno).
 • Izpolnjevanje PRIJAV za vpis v SREDNJE ŠOLE – učenci bodo izpolnili prijave s svetovalno delavko, jih odnesli domov staršem v pregled in podpis ter jih sami posredovali srednjim šolam.

APRIL

 • Javna objava rezultatov vpisa – po potrebi individualno svetovanje staršem in učencem.
 • Morebitni prenosi prijav.

JUNIJ

 • Vpisi v srednje šole, izbirni postopek na šolah, kjer bo omejitev vpisa.

8. RAZREDI:

OKTOBER

 • Ureditev INFO točke glede ponudbe srednješolskih programov, dijaških domov, štipendij (pred pisarno šolske svetovalne delavke).
 • 5. 10. ob 17.00 – Okrogla miza IZBIRA POKLICA – IZZIV ZA PRIHODNOST (Obrtna zbornica Celje).

  FEBRUAR – JUNIJ

 • Delavnice z učenci – spoznavanje sebe in svojih poklicnih interesov, spoznavanje srednješolskega sistema izobraževanja in postopka vpisa (izvaja šolska svetovalna delavka, 2 uri na oddelek).
 • Možnost individualnega izpolnjevanja vprašalnika »KAM in KAKO« za odkrivanje poklicnih interesov učencev.

APRIL

 • 12. 4. – KARIERNI DAN: tehniški dan, spoznavanje poklicev in podjetništva, obisk vojniških podjetij.
 • Vpis v srednje šole  – predavanje strokovnih delavk Ljudske univerze Celje.

7. RAZREDI:

OKTOBER – NOVEMBER

 • Ureditev INFO točke glede ponudbe srednješolskih programov (pred pisarno šolske svetovalne delavke).
 • 28. 11. – KARIERNI DAN: tehniški dan na temo karierne orientacije, spoznavanje poklicev, krepitev kompetenc za lažje odločanje o poklicni poti (tehniški dan).

FEBRUAR – JUNIJ

 • Delavnice z učenci – spoznavanje sebe in svojih poklicnih interesov (izvaja šolska svetovalna delavka, 2 uri na oddelek).

 

 

POMEMBNEJŠE SPLETNE STRANI, KJER LAHKO UČENCI NAJDEJO ZANIMIVE INFORMACIJE O POKLICIH IN POKLICNI POTI, SREDNJEŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU ipd. :

JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD RS

https://www.srips-rs.si/stipendije 


PORTAL MINISTRSTVA ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE – Vpis v srednje šole
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/


MOJA IZBIRA - YouTube POKLICNI KAŽIPOT  
http://www.mojaizbira.si


PORTAL SREDNJE ŠOLE

https://srednjesole.aktualno.si/


PORTAL ZA SREDNJEŠOLCE
http://www.dijaski.net/


Rezultat iskanja slik za program kam in kakoProgram KAM IN KAKO
https://www.kaminkako.si/kudos#/


eSvetovanje E-SVETOVANJE, VPRAŠALNIKI, SAMOOCENA
https://esvetovanje.ess.gov.si/


      Logotip Karierni center za mlade KARIERNI CENTER ZA MLADE, enota VELENJE

www.kariera-mladi.si


https://www.inzenirji-bomo.si/sl/kambi/


VKO TOČKA

VKO-točka


Publikacija SREDNJEŠOLSKI VPISNIK


ŠTUDIJ:

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2024/2025

Univerza v Mariboru – spremenjeni vpisni pogoji v šolskem letu 2025/2026

Enoviti magistrski študijski programi druge stopnje in univerzitetni študijski programi prve stopnje, v katere se je mogoče vpisati samo s splošno maturo – študijsko leto 2024/25 (.pdf)

Univerzitetni in enoviti magistrski študijski programi, ki zahtevajo za vpis določen srednješolski program, poklicno maturo in opravljen predmet splošne mature – študijsko leto 2024/25 (.pdf)

Študijski programi, ki zahtevajo pred vpisom v 1. letnik znanje jezika na določeni ravni (.pdf)