KARIERNO ORIENTACIJO na šoli vodim šolska svetovalna delavka Urška Kovač Jurčenko.


Za vse informacije sem vam na voljo – telefon 031 690 235, mail urska.kovac-jurcenko@guest.arnes.si ali preko Lopolisa.

INFO TABLA za devetošolce z vsemi obvestili svetovalk s srednjih šol

RAZPIS ZA VPIS v srednje šole za šolsko leto 2021/2022

PRIJAVA za opravljanje preizkusov nadarjenosti in izpolnjevanje posebnih pogojev za vpis z obrazci

Spletni naslovi srednjih šol z dodatnimi informacijami glede izvedbe informativnih dni

Spletni naslovi dijaških domov z dodatnimi informacijami glede izvedbe informativnih dni

Vpisnice bomo izpolnjevali v drugi polovici meseca marca (v šoli ali na daljavo preko zooma).


ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE za šolsko leto 2021/2022:

Datum Dogodek
12. in 13. februar 2021 Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih
Do 4. marca 2021 Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti (le za kandidate,                                 ki se vpisujejo v srednješolske programe, kjer je to posebni vpisni pogoj)
Med 11. in 20. marcem 2021 Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti na srednjih šolah
Do 2. aprila 2021 Prijava za vpis v 1. letnik srednje šole
8. april 2021 do 16. ure Javna objava številčnega stanja prijav v srednje šole (internet MIZŠ)
Do 16. aprila 2021 Javna objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v SŠ
Do 22. aprila 2021 Morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole
Do 21. maja 2021 Javna objava omejitev vpisa in sprememb obsega razpisanih mest (internet MIZŠ)
Do 27. maja 2021 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa
Med 16. in 21. junijem 2021 Vpis (kjer ni omejitve vpisa) oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (kjer je omejitev vpisa)
Do 21. junija 2021 Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka
Do 24. junija 2021 do 15. ure Prijava za 2. krog izbirnega postopka (za neizbrane kandidate v 1. krogu)
Do 29. junija 2021 do 15. ure Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
Do 30. junija 2021 do 14. ure Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
Do 1. julija 2021 Objava prostih mest za vpis
Do 31. avgusta 2021 Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

 

INTERVENTNI UKREPI NA PODROČJU ŠTIPENDIRANJA – pogosta vprašanja in odgovori

 

NAČRT DELA v šolskem letu 2020/2021 – KARIERNA ORIENTACIJA:

9. RAZREDI:

SEPTEMBER

 

 • 1. RODITELJSKI SESTANEK za starše (predstavitev srednješolskega sistema izobraževanja, sprememb na trgu dela ipd.).
OKTOBER
 • Izvedba vprašalnika »Vprašalnik o poklicni poti« (eVPP).
 • Okrogla miza IZBIRA POKLICA – IZZIV ZA PRIHODNOST (Obrtna zbornica Celje).
 • 1. tehniški dan z vsebino karierne orientacije (obisk Šolskega centra Celje ?).
NOVEMBER
 • Izvedba vprašalnika »KAM in KAKO« za odkrivanje poklicnih interesov učencev.
 • TRŽNICA POKLICEV – predstavitev srednjih šol .
JANUAR
 • Izide razpis za vpis v srednje šole.
 • 2. tehniški dan z vsebino karierne orientacije (obisk sejma Informativa v Ljubljani ?).
 • Individualno svetovanje staršem in učencem skupaj z razredniki (poklicne namere posameznega učenca, učni uspeh, interesi, nadarjenosti in sposobnosti).
FEBRUAR
 • 2. RODITELJSKI SESTANEK za starše (interpretacija razpisa za vpis v srednje šole učencem in staršem, informacije glede vpisa).
 • 12. in 13. 2. – INFORMATIVNI DAN v srednjih šolah.
MAREC
 • Prijave učencev k opravljanju preizkusov posebne nadarjenosti na SŠ.
 • Izpolnjevanje PRIJAV za vpis v SREDNJE ŠOLE – učenci bodo izpolnili prijave s svetovalno delavko, jih odnesli domov staršem v pregled in podpis ter jih sami posredovali srednjim šolam.
APRIL
 • Objava rezultatov vpisa – po potrebi individualno svetovanje staršem in učencem.
 • Morebitni prenosi prijav.
MAJ
 • Objava omejitev vpisa.
JUNIJ
 • Vpisi v srednje šole, izbirni postopek na šolah, kjer bo omejitev vpisa.
8. RAZREDI:
OKTOBER
 • KARIERNI DAN: delavnice na temo karierne orientacije,  krepitev kompetenc za lažje odločanje o poklicni poti (tehniški dan).
 • Okrogla miza IZBIRA POKLICA – IZZIV ZA PRIHODNOST (Obrtna zbornica Celje).
NOVEMBER ·         TRŽNICA POKLICEV – predstavitev srednjih šol .
FEBRUAR
 • Vpis v srednje šole, nagovor podjetnika  – predavanje strokovne delavke Ljudske univerze Celje (izvedba oktober ali februar).
OKTOBER – JUNIJ
 • Delavnice z učenci – spoznavanje sebe in svojih poklicnih interesov, spoznavanje srednješolskega sistema izobraževanja  in postopka vpisa (izvaja šolska svetovalna delavka,  2 uri na oddelek).
 • Možnost individualnega izpolnjevanja vprašalnika »KAM in KAKO« za odkrivanje poklicnih interesov učencev.
MAJ/JUNIJ
 • Roditeljski sestanek za starše na temo karierne orientacije.
7. RAZREDI:
OKTOBER
 • KARIERNI DAN: delavnice na temo karierne orientacije,  krepitev kompetenc za lažje odločanje o poklicni poti (tehniški dan).
OKTOBER – JUNIJ
 • Delavnice z učenci – spoznavanje sebe in svojih poklicnih interesov (izvaja šolska svetovalna delavka, 2 uri na oddelek).

 

       

POMEMBNEJŠE SPLETNE STRANI, KJER LAHKO UČENCI NAJDEJO ZANIMIVE INFORMACIJE O POKLICIH IN POKLICNI POTI, SREDNJEŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU ipd. :

JAVNI SKLAD RS ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE
https://www.srips-rs.si/stipendije 


PORTAL MIZŠ – Vpis v srednje šole
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/


Domov POKLICNI KAŽIPOT  
http://www.mojaizbira.si


PORTAL SLOVENSKE SREDNJE ŠOLE

www.slovenskesrednjesole.si 


PORTAL ZA SREDNJEŠOLCE
http://www.dijaski.net/


OPISI POKLICEV
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev


Rezultat iskanja slik za program kam in kakoProgram KAM IN KAKO
https://www.kaminkako.si/kudos#/


eSvetovanje E-SVETOVANJE, VPRAŠALNIKI, SAMOOCENA
https://esvetovanje.ess.gov.si/


INFORMACIJE O TRGU DELA  Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje
http://www.ess.gov.si/trg_dela/aktualno_o_trgu_dela


  Oddaja TO BO MOJ POKLIC (Arhiv RTV Slovenija)
http://4d.rtvslo.si/oddaja/to-bo-moj-poklic-izobrazevalna-serija/28518158


       KARIERNI CENTER ZA MLADE, enota VELENJE

       


https://www.inzenirji-bomo.si/sl/kambi/


VKO TOČKA

VKO-točka


AKTUALNI RAZPISI KADROVSKIH ŠTIPENDIJ


   


Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022