KARIERNO ORIENTACIJO na šoli vodi šolska svetovalna delavka Urška Kovač Jurčenko.


AKTUALNO, NOVO!!!:

Izšel je letošnji razpis za DEFICITARNE ŠTIPENDIJE – povezavo najdete TUKAJ

ali kliknete na spodnjo povezavo:

Dragi devetošolci!

V sredo, 20. 5. 2020, bo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljeno številčno stanje prijav v srednješolske programe. Informacije lahko najdete na spletnem mestu ministrstva.

Na tej spletni strani najdete tudi vse ostale podatke o letošnjem vpisu. Ministrstvo bo stanje prijav od 20. 5. dalje tudi dnevno posodabljalo.

Še nekaj informacij glede morebitnih prenosov prijav:

Do 16. 6. 2020 lahko devetošolke in devetošolci neomejeno prenašajo prijave v vse programe, tudi v tiste, kjer je število prijav večje od števila razpisanih mest.

Postopek prenosa prijav je letošnje leto poenostavljen, tako da lahko devetošolci in starši vse naredijo na daljavo, in sicer:

1. Izpolnijo obrazec za prenos prijavnice .

2. Obrazec izpolnijo, podpišejo in ga skeniranega ali fotografiranega pošljejo na elektronski naslov svetovalne delavke na šoli, kjer imajo prijavo.

3. Šolske svetovalne delavke srednjih šol bodo poskrbele, da bodo prijavnico poslali na šolo, kamor bodo devetošolci želeli prenesti prijavo. To pomeni, da staršem in učencem ni potrebno prihajati na nobeno šolo, vse bodo opravili preko elektronske pošte, šole pa bodo prijavnice same prenesle med seboj ob koncu prenosnega roka.

Vpis v srednje šole bo potekal v času od 30. 6. do 6. 7. 2020, za kandidate izbrane v 2. krogu izbirnega postopka pa do 16. 7. 2020.

Za vse informacije sem vam na voljo – telefon 031 690 235 ali mail urska.kovac-jurcenko@guest.arnes.si.

 

 

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE za šolsko leto 2020/2021 ter druga koristna GRADIVA 

 

ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE za šolsko leto 2020/2021

Datum Dogodek
Do 20. januarja 2020 Objava Razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domovi
6. februar 2020 5. februar 2020
Roditeljski sestanek za devetošolce in starše v šoli
14. in 15. februar 2020 Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih
Do 4. marca 2020

Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti

(le za kandidate, ki se vpisujejo v srednješolske programe, kjer je to posebni vpisni pogoj)

Med 11. in 21. marcem 2020 Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti na srednjih šolah
Do 2. aprila 2020  Nov rok za vpis je 11. 5. 2020! Prijava za vpis v 1. letnik srednje šole
8. april 2020 do 16. ure  20. 5. 2020 Javna objava številčnega stanja prijav v srednje šole (internet MIZŠ)
Do 17. aprila 2020 Javna objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v SŠ
Do 23. aprila 2020 16. 6. 2020 Morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole
Do 22. maja 2020    26. 6. 2020 Javna objava omejitev vpisa in sprememb obsega razpisanih mest (internet MIZŠ)
Med 16. in 19. junijem 2020 med 30. 6. in 6. 7. 2020 Vpis (kjer ni omejitve vpisa) oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (kjer je omejitev vpisa)
Do 19. junija 2020   6. 7. 2020 Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu
Do 24. junija 2020   do 9. 7. 2020 Prijava za 2. krog izbirnega postopka (za neizbrane kandidate v 1. krogu)
Do 29. junija 2020    14. 7. 2020 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
Do 30. junija 2020  do 16. 7. 2020 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
Do 1. julija 2020   do 16. 7. 2020 Objava prostih mest za vpis
Do 31. avgusta 2020 Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

         


POMEMBNEJŠE SPLETNE STRANI, KJER LAHKO UČENCI NAJDEJO ZANIMIVE INFORMACIJE O POKLICIH IN POKLICNI POTI, SREDNJEŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU IPD. :

JAVNI SKLAD RS ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE
http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/


ZAKON O ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip-1), v veljavi od 1. 1. 2014
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201356&stevilka=2139


Domov POKLICNI KAŽIPOT  
http://www.mojaizbira.si


PORTAL ZA SREDNJEŠOLCE
http://www.dijaski.net/


OPISI POKLICEV
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev


Rezultat iskanja slik za program kam in kakoProgram KAM IN KAKO
https://www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako


eSvetovanje E-SVETOVANJE, VPRAŠALNIKI, SAMOOCENA
https://esvetovanje.ess.gov.si/


INFORMACIJE O TRGU DELA  Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje
http://www.ess.gov.si/trg_dela/aktualno_o_trgu_dela


  Oddaja TO BO MOJ POKLIC (Arhiv RTV Slovenija)
http://4d.rtvslo.si/oddaja/to-bo-moj-poklic-izobrazevalna-serija/28518158


RAZPIS za vpis na visokošolski študij v študijskem letu 2018/2019: 
http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis


VKO TOČKA

Domov


AKTUALNI RAZPISI KADROVSKIH ŠTIPENDIJ