Urniki oddelkov celotne šole za šolsko leto 2019-2020

Izbrati morate oddelek in datumsko kateri teden želite.


doleUrniki izbirnih predmetov (7. do 9. razred)


Urniki učiteljev predmetne stopnje (6. do 9. razred) za šolsko leto 2019-2020

Ambrož Aleksandra
Bastič Polona
Čakš Branka (nadomešča Petro Ermenc Strnad)
Ojsteršek Bliznac Barbara
Fenko Igor
Filipčič Dragica
Godec Leonida
Hedžet Tanja
Jager Nataša
Kladnik Sorčan Emilija
Klinc Metka
Korošeč Anja
Kovač Olga
Kožuh Amalija
Ošlak Vilma
Poteko Urh
Rojc Gregor
Rojc Marjana
Suholežnik Robert
Šarlah Simona
Uranič Jurij
Verdev Eva
Zupanc Sara
Žagar Rebeka
Žerjav Žilavec Lijana

Opombe v urnikih učiteljev:
RS – poučevanje v oddelkih razredne stopnje.