V tej rubriki objavljamo podatke in navodila tekmovalcem za tekmovanja v znanju, ki bodo potekala na šoli ali izven nje. Prispevke pripravljajo mentorji pozameznih tekmovanj. (Zapis v sivi barvi pomeni, da podatki še niso posodobljeni.)

Podrobnosti Tekmovanje iz matematike 2021-22
Podrobnosti Logika 2021-22
PodrobnostiTekmovanje iz slovenskega jezika za Cankarjevo priznanje 2021-22
Podrobnosti Tekmovanje iz astronomije 2021-22
Podrobnosti Tekmovanje iz fizike 2021-22
Podrobnosti Tekmovanje iz kemije za Preglovo priznanje  2021-22
Podrobnosti Tekmovanje iz naravoslovja – Kresnička 2021-22
Podrobnosti Matemček – prostorska predstavljivost 2021-22
Podrobnosti Vesela šola
Podrobnosti Tekmovanje v znanju biologije 2021-22
Podrobnosti Tekmovanje v znanju angleškega jezika za osmošolce
Podrobnosti Tekmovanje v znanju angleškega jezika za devetošolce

Podrobnosti Tekmovanje v znanju iz geografije 2021-22
Podrobnosti Tekmovanje v znanju iz zgodovine za osmošolce in devetošolce
Podrobnosti
Tekmovanje EKOkviz za osnovne šole 2021-22