Skrb za varnost v prometu ni več samo stvar posameznika ali šole, ampak je potrebna celotna družba, tako z vidika same varnosti pri vključevanju v promet v vsakdanjem življenju, kot tudi z vidika družbene samozaščite.
Šola je ob teh prizadevanjih eden od pobudnikov, za večji uspeh pa je potrebno sodelovanje tudi zunanjih dejavnikov pri:

  • oceni prometne varnosti,
  • izdelavi prometno varnostnega načrta,
  • izvajanju prometno varnostnega načrta šole.

Načrt šolskih poti OŠ Vojnik je narejen:

  • po predlogih in ugotovitvah staršev na podlagi anketnih vprašalnikov,
  • po predlogih in ugotovitvah učencev v razrednih skupnostih,
  • po smernicah oz. usmeritvah Sveta za preventivo in vzgojo otrok v cestnem prometu,
  • po Zakonu o varnosti cestnega prometa.

Ogledate si lahko interni načrt šolskih poti, ki ga vsako leto prilagodimo, glede na razmere v šolskih okoliših.

  Načrt šolskih poti 

 


Projekt Javne agencije za varnost v prometu RS, digitalizacija šolskih poti, v katerem sodeluje tudi naša šola, omogoča ogled vseh šolskih poti in nevernosti na njih. Šolske poti v občini Vojnik si lahko ogledate s klikom na povezavo.


Otroška deklaracija za prometno varnost

deklaracija-prometna


 Zloženka Bodi previden

previden