OSNOVNA ŠOLA VOJNIK

Naslov šole: Prušnikova 14, 3212 Vojnik
Telefon tajništvo: (03) 7800 550
Internetna stran: https://www.os-vojnik.si
Elektronski naslov šola: info@os-vojnik.si
Elektronski naslov računovodstvo: racunovodstvo@os-vojnik.si
Elektronski naslov težava z gesli: gesla@os-vojnik.si
Transakcijski račun: SI56 0133 9603 0686 775
Davčna številka: 95289763 (šola ni davčni zavezanec)
Matična številka zavoda: 5082684000

POMEMBNE TELEFONSKE ŠTEVILKE

Tajništvo: Aleš Kolšek

 • 7800 550
 • 031/575-503

Ravnateljica: Nataša Čerenak
/ natasa.cerenak(at)guest.arnes.si /

 • 7800 552

Pomočnica ravnateljice: Lidija Eler Jazbinšek

 • 7800 553
 • 070 638 478

Pomočnica ravnateljice: Maja Kovačič

 • 7800 554

Šolska svetovalna služba:

Mojca Guček, pedagoginja

 • 7800 555
 • 031/690-246

Urška Kovač Jurčenko, socialna pedagoginja

 • 7800 578
 • 031/690-235

Valerija Podlesnik, psihologinja

 • 7800 579
 • 070/706-004
Valerija Jakop, specialna pedagoginja
 •  7800 576

Knjižnica: Ivanka Krajnc

 • 7800 562

Kuhinja: Branko Špes

 • 7800 564
Hišnik delavnica:
Matjaž Rebernik
Matejka Kroflič
 • 7800 566
 • 031/265-814
 • 031/575-517

Računovodstvo: 
Dejan Kolenc
Mojca Čokl Vodeb
Brigita Debeljak

 • 7800 575
 • 7800 574

Zbornica predmetna stopnja

 • 7800 551

Zbornica razredna stopnja
Oddelek podaljšanega bivanja: Janja Belej

 • 7800 563
 • 031/227-138

POŠ Socka: Sabina Skok

 • 031/521-950

POŠ Nova Cerkev: Ida Grobelnik

 • 041/543-435

POŠ Šmartno v Rožni dolini: Milanka Kralj

 • 031/521-937

KABINETI PREDMETNE STOPNJE

Angleški jezik: Anja Korošec, Dragica Filipčič, Gregor Rojc, Ana Lavre
 • 7800 567
Zgodovina – nemščina: Simona Šarlah, Anja Korošec
 • 7800 568
Slovenski jezik: Amalija Kožuh, Marjana Rojc, Barbara O. Bliznac, Aleksandra Ambrož
 • 7800 569
Geografija, gospodinjstvo, matematika: Nataša Jager, Polona Bastič, Leonida Godec 
 • 7800 570
Računalništvo: Jurij Uranič
 • 7800 571
Tehnika in tehnologija: Branka Čakš, Vilma Ošlak, Petra Strnad Ermenc
 • 7800 572
Kabinet 5. razred: Polona Ahtik, Jure Štokovnik, Katja Zupanč
 •  7800 577