Vzgojni načrt
Pravila šolskega reda (2022)
Pravila hišnega reda (2022)
Pravila o šolski prehrani (Priloga 1 – Okrajšana različica)
Pravila o uporabi šolskih omaric in kartic za kosilo
 
Pravilnik o statusih učencev OŠ Vojnik
  • (Priloga 1 – Vloga za status perspektivnega mladega umetnika)
  • (Priloga 2 – Vloga za status perspektivnega športnika)
  • (Priloga 3 – Vloga za status vrhunskega mladega umetnika)
  • (Priloga 4 – Vloga za status vrhunskega športnika)

2. ŠOLSKI PROTOKOLI

Pravila ravnanja v OŠ Vojnik


ARHIVSKI DOKUMENTI:

Pravila ravnanja v OŠ Vojnik (v času epidemije COVID – 19) – september 2021
(priloga k hišnemu redu v času COVID – 19)


ŠOLSKI KOMUNIKACIJSKI PROTOKOL v času izvajanja pouka na daljavo