Vzgojni načrt
Pravila šolskega reda
Pravila hišnega reda (priloga k hišnemu redu v času COVID – 19)
Pravila o šolski prehrani (Priloga 1 – Okrajšana različica)
Pravilnik o statusih učencev OŠ Vojnik
  • (Priloga 1 – Vloga za status perspektivnega mladega umetnika)
  • (Priloga 2 – Vloga za status perspektivnega športnika)
  • (Priloga 3 – Vloga za status vrhunskega mladega umetnika)
  • (Priloga 4 – Vloga za status vrhunskega športnika)