OPISI IZBIRNIH PREDMETOV,
ki bodo učencem ponujeni v šolskem letu 2021-2022.

Če opisov ne potrebujete si lahko ogledate le slikovno navodilo!

V primeru, da bi želeli izbor opraviti klasično, lahko izpolnite spodnji vprašalnik, zapis fotografirate ali preslikate in pošljete na LoPolis – Uranič Jure ali po e-pošti na:  gesla@os-vojnik.si

Vloga za oprostitev izbirnih predmetov (glasbena šola)