knjige-ucbeniki

Seznam učbenikov in šolskih potrebščin za šolsko leto 2020-21

Matična šola – Vojnik

1. razred2. razred3. razred
4. razred5. razred6. razred
7. razred8. razred9. razred

Če bi žeželi šolske potrebščine in delovne zvezke kupiti v predporodaji, se lahko odločite za enega od ponudnikov:

Kopija-nova VOJNIK  Mladinska knjiga – VOJNIK  Državna založba

Opomba! Ponudniki so pripravili ločene spletne strani za vsako enoto OŠ Vojnik.


.

Podružnična šola – SOCKA

1. razred2. razred3. razred
4. razred5. razred

Če bi žeželi šolske potrebščine in delovne zvezke kupiti v predporodaji, se lahko odločite za enega od ponudnikov:

Kopija-nova SOCKA   Mladinska knjiga – SOCKA  Državna založba


.

Podružnična šola – NOVA CERKEV

1. razred2. razred3. razred
4. razred5. razred

Če bi žeželi šolske potrebščine in delovne zvezke kupiti v predporodaji, se lahko odločite za enega od ponudnikov:

Kopija-nova NOVA C.   Mladinska knjiga – NOVA C.  Državna založba


.

Podružnična šola – ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

1. razred2. razred3. razred
4. razred5. razred

Če bi žeželi šolske potrebščine in delovne zvezke kupiti v predporodaji, se lahko odločite za enega od ponudnikov:

Kopija-nova ŠMARTNO   Mladinska knjiga – ŠMARTNO  Državna založba


Obrabnino za šolske učbenike šoli v celoti povrne Ministrstvo za šolstvo in šport.
Delovne zvezke in ostale učne pripomočke učencem kupijo starši.