Svetovalna delavka – delovna področja

 • koordinatorica nacionalnega preverjanja znanja,
 • vodenje karierne orientacije za učence,
 • predavanja za starše in organizacija delavnic za učence za lažje karierno odločanje,
 • vpis v srednje šole,
 • delo z učenci, ki imajo čustvene in vedenjske težave,
 • vodenje zbirk osebnih podatkov,
 • vodenje medsebojne učne pomoči,
 • pedagoško svetovalno in posvetovalno delo s starši,
 • preventivno delo z učenci v obliki delavnic, pogovorov,
 • sodelovanje v projektu Zdrava šola,
 • pomoč socialno ogroženim družinam,
 • pomoč pri dobrodelnih akcijah,
 • koordinacija zobozdravstvene preventive in sistematike,
 • izvajanje dodatne strokovne pomoči,
 • izvajanje individualne in skupinske pomoči,
 • timsko delo z učitelji,
 • vodenje in koordinacija prostovoljnega dela.