Projekti NOO, ki trenutno potekajo na OŠ Vojnik


Projekt 1

Vzpostavitev optične povezljivosti za zavode s področja raziskovanja in izobraževanja – IR optika 2

Cilji programa: Namen projekta IR optika 2 je vzpostaviti optične povezave pri čim več javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki še nimajo lastne optične povezave in pri tistih zavodih, ki uporabljajo optične povezave, vendar zanje plačujejo visoke stroške zakupa.

Skupna vrednost programa znaša 5.900.000 €, sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost znašajo 4.836.065,57 €.

Posodobljeni seznam organizacij je nastal po reorganizaciji projekta. Zaradi visokih cen odkupa optike na določenih lokacijah je Arnes v projekt uvrstil tiste VIZ, kjer je prejel sprejemljive cenovne ponudbe. Na posodobljeni seznam organizacij je Arnes uvrstil VIZ iz prvotnih seznamov NOO in ESRR. Arnes bo izvajal samo 1. fazo projekta IR optika 2 – NOO.

Obdobje izvajanja operacije: 2022, 2023

.


Projekt 2

Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih

Cilji projekta: Namen projekta Posodobitev omrežij LAN na VIZ je posodobiti računalniška omrežja; pregled obstoječega stanja, izdelava načrta posodobitve, izvedba posodobitve – nadgradnja aktivne in pasivne opreme v osnovnem in srednjem šolstvu ter na organizacijah izobraževanja za odrasle.

Skupna vrednost programa znaša 5.533.333,81 €, sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost znašajo 4.605.647 €.

Obdobje izvajanja operacije: 2022-2026


Načrt za okrevanje in odpornost je podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Pripomogel bo k okrevanju slovenskega gospodarstva in prispeval k blažitvi socialnih posledic pandemije covida-19. Z izvedbo načrtovanih reform in naložb za zeleni in digitalni prehod bo slovenska družba bolj trajnostna, odpornejša in bolje pripravljena na izzive prihodnosti. NOO sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Vse informacije o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani noo.gov.si.


Grafična predstavitev projektov: