EKO GAJBICO, PROSIM!

Operacija sodelovanja LAS – Podukrep 19.3

LAS Raznolikost podeželja je skupaj s partnerskimi LAS iz Slovenije (LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Spodnje Savinjske doline, LAS Od Pohorja do Bohorja, LAS Obsotelje in Kozjansko) in Bolgarije (LAS Tundzha, LAS Balchik – General Toshevo, LAS Elhovo – Bolyarovo) pričelo z izvajanjem operacije sodelovanja Eko gajbico, prosim!

Skupna vrednost operacije za izvedbo vseh aktivnosti, ki jih bodo v času operacije izvedli partnerji iz Slovenije in Bolgarije, znaša 1.129.089,61 EUR z DDV. Sodelujočim petim LAS iz Slovenije je bilo za operacijo sodelovanja odobrenih 492.379,97 EUR nepovratnih sredstev, od tega LAS Raznolikost podeželja s partnerji iz območja 99.369,72 EUR nepovratnih sredstev.

Aktivnosti operacije se bodo odvijale v dveh fazah in bodo predvidoma zaključene v septembru 2024. Na območju LAS Raznolikost podeželja kot partnerji poleg LAS sodelujejo še Občina Štore, Občina Vojnik, Osnovna šola Vojnik, Kmetijska zadruga Laško in Ekološka kmetija Očko.

V okviru projekta se načrtuje na območju Občine Štore vzpostavitev novih prodajnih mest za predstavitev in prodajo ekoloških lokalnih pridelkov in izdelkov.

V Občini Vojnik nakup stojal in panojev za vzpostavitev razstave – učilnice na prostem, katere namen bo mlade seznaniti z načini ekološkega kmetovanja in pomena okoljske trajnosti. Razstava bo v času projekta na Osnovni šoli Vojnik in ostalih treh občinah na območju LAS Raznolikost podeželja. V času projekta se načrtuje pod okriljem Občine Vojnik izvesti tudi več naravoslovnih dni, ki bodo mladim omogočile pridobiti znanja o tem, kako postaviti visoke grede in kako vzgajati zelenjavo in zelišča v visokih gredah na ekološki način.

Osnovna šola Vojnik načrtuje v okviru projekta, za pripravo kakovostnejših jedi iz lokalno pridelanih ekoloških živil, nakup konvektomata za šolsko kuhinjo, organizacijo vrsto naravoslovnih dni z obiskom ekoloških kmetij na območju LAS in pripravo knjižice z recepti za pripravo ekoloških jedi.

Kmetijska zadruga Laško načrtuje nakup vozila za prevoz in distribucijo živil, ki potrebujejo hlajen režim. Z zagotovitvijo tovrstne distribucije se bo vzpodbudilo zainteresirane deležnike z območja LAS, da se pridružijo KZ Laško kot dobavitelju ekološkega mesta, tudi s ponudbo drugih ekološko pridelanih živil.

Ekološka kmetija Očko bo na območju vseh sodelujočih LAS predstavila dobro prakso tedenske dostave zabojčkov ekološke zelenjave; investirala v nakup medvrstnega okopalnika, s katerim bodo lažje pridelovali ekološko zelenjavo ter izdelala celostno grafično podobo ekološke kmetije.

LAS Raznolikost podeželja bo s sodelujočimi LAS sodeloval pri izvedbi skupnih aktivnosti projekta (analizi ponudbe ekoloških živil na območju Savinjske regije, pripravi skupnega kataloga ponudbe ekoloških živil in oblikovanju promocijskih eko gajbic) ter poskrbel za prenos in implementacijo dobrih praks z območij sodelujočih LAS.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Spletna stran: Evropske komisije, namenjene EKSRP

Spletna stran: Programa razvoja podeželja