Obveščamo Vas, da je prišlo pri uporabi e-redovalnice do določenih sprememb.
Podjetje Lopolis je pripravilo nekaj pojasnil v zvezi z uporabo PRO paketa.


Pojasnila