.


 

Spoštovani starši, učenke in učenci!                                                                                    Vojnik, 22. 1. 2021

Obveščamo vas, da bomo od torka, 26.1.2021, za vse učence 1. 2. in 3. razreda pouk ponovno izvajali v šolskih prostorih. Podrobnejša navodila boste starši prejeli preko Lopolis obvestil, ko bomo na osnovi vaših anketnih podatkov lahko natančneje načrtovali delo v šolskih prostorih.

     Obvestilo staršem pred prihodom otrok v šolo     

Za učence od vključno 4. do 9. razreda se bo pouk še vedno izvajal na daljavo. Tako boste delo nadaljevali na doslej poznan način, s sodelovanjem ter medsebojno pomočjo. Verjamemo, da boste šolsko delo redno in odgovorno opravljali tudi v prihodnje. To je edini način, da pridobivate znanje, skrbite za svoj napredek in razvoj novih veščin. Ob zavedanju, da zmorete, če vložite dovolj, bo uspeh zagotovo dosežen. In ne obupajte, če to ni vedno takoj. Vaši učitelji vam bodo s povratno informacijo pomagali, da bodo vaši dosežki lahko vedno boljši. V času dela na daljavo bo, tako kot doslej, poudarek na utrjevanju znanja in ne na področju ocenjevanja. Za to bo čas, ko se vrnete v šolo.

Vsem želimo uspešno delo in vse dobro.

Ravnateljica Olga Kovač s sodelavci


.
V ponedeljek, 25.1.2021, bo šolska knjižnica zaprta.

          VPIS ŠOLSKIH NOVINCEV ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

Učence, ki bodo obiskovali matično šolo v Vojniku, boste vpisali v petek, 12. 2. 2021, od 7.30 do 15.00 in v ponedeljek, 15. 2. 2021, od 7.30 do 16.00.
(Vpis bo potekal na matični šoli v Vojniku.)

Učence, ki bodo obiskovali podružnično šolo Nova Cerkev, v četrtek, 11. 2. 2021, od 7.30 do 14.00
(Vpis bo potekal na POŠ Nova Cerkev.)

Učence, ki bodo obiskovali podružnično šolo Socka, v sredo, 10. 2. 2021, od 7.30 do 13.00
(Vpis bo potekal na POŠ Socka.)

Učence, ki bodo obiskovali podružnično šolo Šmartno v Rožni dolini, v petek, 05. 2. 2021, od 7.30 do 14.00
(Vpis bo potekal na POŠ Šmartno v Rožni dolini)

Vpisovali bomo otroke, rojene v letu 2015. Starši boste na vpis povabljeni s pisnim vabilom.

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefon 031/ 690 246 (ga. Mojca Guček, šolska svetovalna delavka)


.

 


.
ŠOLSKA KNJIŽNICA

Zaradi trenutnih razmer šolsko delo že kar nekaj časa poteka na daljavo. Verjamemo, da ste v tem času tudi kaj prebrali in da je komu izmed vas že zmanjkalo knjig. Prav gotovo jih potrebujete za pouk ali si želite z njimi krajšati čas, z njimi odpotovati v daljne kraje …

Šolska knjižnica bo odprta vsak ponedeljek in četrtek med 8. in 13. uro.

                  Navodilo za izposojo knjig                   


.
Bližnjice do podstrani in navodil delo od doma:

                            Delo na daljavo                           

   Spletni bonton        Navodilo za oddajo gradiva   

   Urnik oddelka (z oznako ZOOM na predmetno stopnji) 


.
Priporočila za starše pri izvajanju pouka na daljavo:

  Safe.si – priporočila za starše – varnost 

  Arnes – nasveti staršem – vzpostavitev delovnega okolja


.
Komunikacija z učenci in starši:

Učence in s tem tudi starše bomo občasno obveščali preko sistema LoPolis. SPOROČILA POŠILJAMO IZKLJUČNO NA UPORABNIŠKE RAČUNE OTROK. Zato preverite, ali vam dostop do tega sporočilnega sistema deluje. V primeru, da ste pri dostopu naleteli na težave, oziroma učenec nima ustreznega dostopa, nam to javite na: gesla@os-vojnik.si

  Portal LoPolis       Kratka navodila za Lopolis


.
Video konference z učenci (in s starši):

Komunikacijo s starši in neposredne prenose šolskih ur bomo vzdrževli s pomočjo orodja ZOOM.

Navodia za uporabo orodja ZOOM


.
Pripo
močki in triki:

Kako si ustvarim spletno kamero?


.
Licenčna verzija paketa MS Office365

OŠ Vojnik kot osrednje spletišče za delo na daljavo uporablja Googlove strani.
S tem se pri dostop do vsebin izogibamo vpisovanju gesel.
To pa ne pomeni, da učenci oziroma starši ne morete zaprositi za učenčevo licenčno verzijo paketa MS Office365 in licence za namizne programe Office.

           Navodila

Če bi želeli uporabljati Office365, nam to sporočite na: gesla@os-vojnik.si
V prošnji navedite, za katerega otroka bi želeli licenco. Podatke za dostop in navodila bomo posredovali na učenčev LoPolis.

Ker za vzpostavitev potrebujemo veljavni e-naslov, bomo učencu ustvarili tudi tega.
Tako bo učenec pridobil e-naslov, ki je vezan na OŠ Vojnik (Oblika e-naslova bo: ime.priimek@guest.arnes.si oziroma ime.priimek@os-vojnik.si)..


   .
INFO-tabla z nadomeščanji in 
koledar dogodkov OŠ Vojnik s podružnicami.

 
Če si želite podrobneje ogledati video posnetke, ki dopolnjujejo Info tablo lahko to storite z obiskom strani izseki. Če želite videti le podatke o nadomeščanjih, obiščite urnike.