PLANINSKA ŠOLA V NARAVI Z OSNOVAMI NARAVOSLOVJA – 4. razred
Planinsko šolo v naravi z osnovami naravoslovja izvajamo  v  CŠOD  Gorenje nad Zrečami, namenjena pa je učencem 4. razredov.

planinska
Učenci v planinski šoli v naravi pridobivajo splošno uporabna znanja in praktične veščine za življenje ter dopolnjujejo in širijo znanje s področja naravoslovja, družboslovja, športa, kulture in življenja v naravi z aktivnim vključevanjem v različne dejavnosti.
Spoznavajo prostorsko orientacijo in kartografijo, raznolikost v naravi (rastlinstvo in živalstvo), pridobivajo osnove planinstva in taborništva ter raziskujejo vreme in kamnine. Vse te dejavnosti so prepletene s športnimi aktivnostmi (orientacijski tek, lokostrelstvo, plezanje, moštvene igre,…). Vsak  večer je namenjen družabnim srečanjem. Otroci izkusijo prijetno izkušnjo in doživijo naravo v vsej svoji lepoti. Pedagoška vodja planinske šole v naravi je ga. Lidija Eler Jazbinšek. V tem šolskem letu bo planinska šola v naravi potekala v dveh terminih: 8. 10. 2018-12. 10. 2018 in od 15. 10. -19. 10. 2018.


ZIMSKA ŠOLA V NARAVI S TEČAJEM SMUČANJA – 6. razred

rogla07-059Zimska šola v naravi bo potekala meseca marca  na Rogli. Traja 5 dni, učenci pa se v skupinah učijo smučarskih spretnosti, imajo pa tudi možnost za športne aktivnosti ter plavanje v bazenu. Večeri so popestreni z različnimi dejavnostmi od karaok, predavanj, družabnih iger do plesa. Učenci, ki so brez opreme, si jo lahko izposodijo v šoli (smuči, palice, smučarske čevlje). Pedagoški vodja zimske šole v naravi je ga. Olga Kovač.
V tem šolskem letu bo zimska šola v naravi potekala od 11. do 15. februarja 2019.

 

 

 

 

POLETNA ŠOLA V NARAVI S TEČAJEM PLAVANJA – 5. razred

sola-poletPoletna šola v naravi poteka na Debelem rtiču, namenjena pa je učencem 5. razredov. V poletni šoli v naravi učenci obnovijo ali pa usvojijo veščine plavanja, spoznavajo rastlinstvo in živalstvo primorskega sveta, imajo možnost za različne športne ter družabne aktivnosti. Večeri so popestreni z različnimi dejavnostmi, od karaok, družabnih iger  do plesa. Pedagoška vodja šole v naravi je ga. Polona Ahtik. V tem šolskem letu bo poletna šola v naravi potekala od 17. do 21. junija 2019.
.