Strokovni aktivi

Področje Vodja
MA  Leonida Godec Starček
TJA  Dragica Filipčič
SLJ Amalija Kožuh
NAR  Tatjana Hedžet
ŠPO Robert Suholežnik
OPB Urška Agrež
NIP-N  Simona Šarlah
Svetovalna služba Mojca Guček

 

Razredni aktivi

Razred Vodja aktiva
1. r. Simone Golež
2. r. Lidija Vrečko
3. r. Lea Rezar
4. r. Maša Stropnik
5. r. Polona Ahtik
6. r. Branka Čakš
7. r. Simona Šarlah
8. r. Barbara Ojsteršek Bliznac
9. r. Gregor Rojc