Ocenjevalna obdobja:
1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2018 do 31. januarja 2019
2. ocenjevalno obdobje: od 1. februarja 2019 do 24. junija 2019 (za učence od 1.-8. razreda)
od 1. februarja 2019 do 14. junija 2019 (za učence 9. razreda)

Datumi nacionalnih preverjanj znanja:
Redni rok
7. maj 2019 – slovenski jezik (6. in 9. razred),
9. maj 2019 – matematika (6. in 9. razred),
13. maj 2019 – angleški jezik za 6. razred in 3. predmet za 9. razred

Počitnice:
– jesenske: od 29. oktobra 2018 do 2. novembra 2018
– novoletne: od 25. decembra 2018 do 2.januarja 2019
– zimske: od 18. februarja 2019 do 22. februarja 2019
– prvomajske: od 27. aprila 2019 do 2. maja 2019
– letne: od konca pouka do 31. avgusta 2019

Državni prazniki  – pouka prosti dnevi:
– sreda, 31. oktober 2018– DAN REFORMACIJE
– četrtek, 1. november 2018 – DAN SPOMINA NA MRTVE
– torek, 25. december 2018 – BOŽIČ
– sreda, 26. december 2018 – DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
– torek in sreda, 1. in 2. januar 2019 – NOVO LETO
– petek, 8. februar 2019 – SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
– ponedeljek, 22. april 2019 – VELIKONOČNI PONEDELJEK
– sobota, 27. april 2019 – DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
– sreda, 1. maj in četrtek 2. maj 2019 – PRAZNIK DELA
– torek, 25. junij 2019 – DAN DRŽAVNOSTI

Delovne sobote:
– sobota, 1. december 2018 (nadomeščanje za ponedeljek, 24. december 2018) – BAZAR
– sobota, 2. februar 2019 (pouk v skladu z 2. odstavkom 4. člena Pravilnika o šolskem koledarju)
– sobota, 11. maj 2019 (nadomeščanje za ponedeljek, 3. maja 2019)

Informativna dneva za vpis v srednjo šolo:
– petek in sobota, 15. 2. 2019 in 16. 2. 2019

Zadnji dan pouka:
– petek, 14. junij 2019, za učence 9. razreda
– ponedeljek, 24. junij 2019, za učence od 1. – 8. razreda

Številčno dneve pouka, počitnic in praznikov glede na leto prikazuje naslednja tabela: