OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

1. NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Osnovna šola Vojnik vsem učencem od 4. do 9. razreda ponuja izbor neobveznega izbirnega predmeta.

II. triletje 

 Učenci drugega triletja ( 4., 5. in 6. razred) lahko izberejo neobvezni izbirni predmet:

Izbor starši izvedejo preko sistema LoPolis v tednu od: ponedeljka, 13. 5. do nedelje 19. 5. 2024.
.

Opisi neobveznih izbirnih predmetov   
.

Slikovno navodilo za izbor:
V LoPolisu poiščite: Predmeti/Dejavnosti… (Če imate več šolajočih otrok izberite pravega!)

… nato kliknite na ponujen razpis: Neobvezni izbirni predmet…

Izbor opravite tako, da izmed treh predmetov izberete le enega. (Nemščino, Umetnost ali Šport)
Če ste se odločili, da Vaš otrok ne bo obiskoval teh predmetov, to sporočite tako, da izberete zadnjo možnost – Otrok ne bo obiskoval NIP. 

IZBOR SE SHRANI SAMODEJNO, KO OPRAVITE KLIK!
(Če bi želeli spremeniti predmet, morate predhodno izbranega odstraniti s klikom na rdeči X!)

Opomba: 
Nekateri starši ste izbor že opravili, zato lahko preverite
oziroma spremenite svojo izbiro do nedelje, 19. 5. 2024.

 


III. triletje

Učencem tretjega triletja ponujamo Neobvezni izbirni predmet Nemščina.
K predmetu se bodo učenci prijavili pri razrednikih oziroma učiteljici, ki jih nemščino že poučuje. 

POMEMBNO!
Izbira neobveznega izbirnega predmeta v tretjem triletju se ne šteje v kvoto ur obveznega izbirnega predmeta.
(To je dodatni predmet – poenostavljeno povedano: nemščina + vsaj dve uri obveznega izbirnega predmeta.).

 

2. OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Izbirni predmeti so način prilagajanja OŠ individualnim razlikam in interesom učencev, saj se z njihovo izbiro poudarita individualnost in učenčev interes. Predmete lahko učenci izbirajo tudi v skladu s svojo poklicno odločitvijo.

Izbirni predmeti so razdeljeni v dva sklopa:

   1. družboslovno – humanistični,
   2. naravoslovno – tehnični.

  Te predmete delimo še na:

   • triletne predmete (učenec jih lahko izbere vsa tri leta),
   • triletni predmeti, lahko tudi krajši (učenec jih lahko izbere za tri leta ali manj),
   • enoletni predmeti vezani na razred (učenec jih lahko izbere samo eno leto, ime predmeta pa je vezano na razred),
   • enoletni predmeti (učenec jih lahko izbere samo eno leto).

Izbirni predmeti se ocenjujejo kot predmeti iz obveznega programa.

.
Učenci si morajo izbrati med ponujenimi predmeti vsaj dva predmeta (dve uri) zadostuje tudi, če si izbere le predmet španščina. Ta ima dve uri na teden.

Učenec si izbere tudi nadomestne predmete (vsaj dva), saj ni nujno, da se bo njegov želeni predmet na koncu zares izvajal! (Da lahko formiramo skupino, se mora k predmetu prijaviti vsaj 15 učencev!)

Predlagamo, da je en predmet iz sklopa družboslovno – humanističnih in drugi iz sklopa naravoslovno – tehničnih predmetov. V primeru, da si učenec izbere tuj jezik Španščina, ki se izvaja dve uri na teden, mu ni potrebno izbirati drugega predmeta.

Nadomestne predmete uporabimo – spremenimo tudi v primeru, ko učencu nikakor ne moremo sestaviti urnika, glede na njegov izbor, morebitni prevoz in splošno postavitev urnika.

 


PRIJAVA K OBVEZNIM IZBIRNIM PREDMETOM 

Prijava k obveznim izbirnim predmetom za prihodnje šolsko leto 2024/25 poteka med ponedeljkom, 6. majem in nedeljo, 12. majem.
Izbor opravite preko sistema LoPolis…

LOPLIS  in tam obiščite povezavo – Predmeti/Dejavnosti.

Kako izpolnite prijavo v LoPolisu prikazuje slikovno navodilo!
Podrobnejša navodila se izpišejo tudi v LoPolisu.


.
OPISI OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

7. razred (ponujno šestošolcem) 
8. razred (ponujno sedmošolcem)
9. razred (ponujno osmošolcem) 


.
OPROSTITEV OD IZBIRNIH PREDMETOV

Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z verificiranim učnim programom*, so izbirnih predmetov oproščeni (lahko pa si jih seveda izberejo kot vsi ostali, ali pa si zberejo le en izbirni predmet).

Če boste uveljavljali ure glasbene šole, morate v začetku šolskega leta razredniku podati pisno vlogo za oprostitev izbirnega predmeta.

*Glasbene šole z verificiranim učnim programom v naši okolici so: Glasbena šola Celje (tudi, če jo učitelji te šole izvajajo v prostorih OŠ Vojnik), Glasbena šola Šentjur, Glasbena šola Slovenske Konjice… Zasebne glasbene šole žal ne pridejo v poštev. Zaenkrat še ni rešen status športnikov v klubih. Zato tudi delovanje v športnih klubih ni razlog za opustitev izbora obveznih izbirnih predmetov!


DODATEK!

V primeru, da bi želeli izbor opraviti klasično, lahko izpolnite spodnji vprašalnik, zapis fotografirate ali preslikate in pošljete na LoPolis – Uranič Jure ali po e-pošti na:  gesla@os-vojnik.si