KARIERNO ORIENTACIJO na šoli vodim šolska svetovalna delavka Urška Kovač Jurčenko.


Za vse informacije sem vam na voljo – telefon 03 78 00 578 ali 031 690 235, mail urska.kovac-jurcenko@guest.arnes.si ali preko Lopolisa.

Aktualna gradiva:

RAZPIS ZA VPIS v srednje šole za šolsko leto 2023/2024

Gradivo Razpis za vpis v SŠ


!!!!! POMEMBNO – do najkasneje 3. aprila 2023 lahko devetošolci oddajo PRIJAVO ZA VPIS v 1. letnik SREDNJE ŠOLE.


 

POSEBNI VPISNI POGOJI v določene srednješolske programe

1. POSEBNA NADARJENOST, SPRETNOST

 • Za vpis v določene programe je potrebno opraviti preizkus nadarjenosti oz. spretnosti.
 • V Razpisu za vpis v srednje šole je naveden kraj in čas izvajanja preizkusov ter potrebščine, ki jih morajo kandidati prinesti s seboj.

Prijava na preizkus do 2. marca na šolo, na katero se želijo vpisati:

 • Zobotehnik – ročne spretnosti
 • Tehnik oblikovanja
 • Fotografski tehnik
 • Umetniška gimnazija, likovna smer /glasbena smer / plesna smer

Preizkus likovne nadarjenosti enak za TO, FT in UG-LIK – prenosljivo!

OBRAZCI: https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/

2. PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI

Zdravniško potrdilo pooblaščenega zdravnika, da NI ZDRAVSTVENIH OVIR za vključitev v program.

 • Rudarstvo – geostrojnik rudar, geotehnik.
 • Umetniška gimnazija – glasbena smer, modul B in C, petje, flavta, kljunasta flavta, klarinet, oboa, fagot, saksofon, rog, trobenta, pozavna, tuba, tolkala idr. ter plesna smer modul A in B.
 • Gimnazija (športni oddelek) in ekonomska gimnazija (športni oddelek).

3. ŠPORTNI DOSEŽKI

 • Pogoj za vpis v Gimnazija – športni oddelek in Ekonomska gimnazija – športni oddelek.
 • Nacionalna panožna športna zveza določi status A, B ali C – točke se prištejejo k skupnemu številu točk iz ocen (10, 5, 0) – REZULTATI V ZADNJIH DVEH LETIH.

Do 2. marca morajo kandidati na srednjo šolo posredovati dokumentacijo o izpolnjevanju posebnih vpisnih pogojev:

 • potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek:

oIzjava trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem,

opodatki o športnih rezultatih v zadnjih 2 letih;

 • zdravniško potrdilo (osebni zdravnik).

 

ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE za šolsko leto 2023/2024

Datum Dogodek
17. in 18. februar 2023 Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih
Do 2. marca 2023 Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti (le za kandidate, ki se vpisujejo v srednješolske programe, kjer je to posebni vpisni pogoj)
Med 10. in 20. marcem 2023 Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti na srednjih šolah
Do 3. aprila 2023 Prijava za vpis v 1. letnik srednje šole
7. april 2023 do 16. ure Javna objava številčnega stanja prijav v srednje šole (internet MIZŠ)
Do 19. aprila 2023 Javna objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v SŠ
Do 24. aprila 2023 Morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole
Do 24. maja 2023 Javna objava omejitev vpisa in sprememb obsega razpisanih mest (internet MIZŠ)
Do 29. maja 2023 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa
Med 16. in 21. junijem 2023 do 14. ure Vpis (kjer ni omejitve vpisa) oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (kjer je omejitev vpisa)
Do 21. junija 2023 Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu
Do 23. junija 2023 do 15. ure Prijava za 2. krog izbirnega postopka (za neizbrane kandidate v 1. krogu)
Do 29. junija 2023 do 15. ure Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
Do 30. junija 2023 do 14. ure Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
Do 3. julija 2023 Objava prostih mest za vpis
Do 31. avgusta 2023 Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

 

NAČRT DELA v šolskem letu 2022/2023 – KARIERNA ORIENTACIJA:

9. RAZREDI:

SEPTEMBER

 

 • 1. RODITELJSKI SESTANEK za starše (predstavitev srednješolskega sistema izobraževanja, sprememb na trgu dela ipd.).
OKTOBER
 • Ureditev INFO točke glede ponudbe srednješolskih programov, dijaških domov, štipendij (pred pisarno šolske svetovalne delavke).
 • 18.10. ob 17.30 – Okrogla miza IZBIRA POKLICA – IZZIV ZA PRIHODNOST (Obrtna zbornica Celje, podjetniki).
 • 27.10. – tehniški dan, DELAVNICE na Šolskem centru Celje.
 • Podpis dovolila za izpolnjevanje vprašalnika KAM IN KAKO.
NOVEMBER
 • Izvedba vprašalnika »KAM in KAKO« za odkrivanje poklicnih interesov učencev.
 • nagovor podjetnika (december)
JANUAR
 • Izide razpis za vpis v srednje šole.
 • 20.1. – tehniški dan, sejem Informativa (Ljubljana).
 • Individualno svetovanje staršem in učencem skupaj z razredniki (poklicne namere posameznega učenca, učni uspeh, interesi, nadarjenosti in sposobnosti).
FEBRUAR
 • 7. 2.  – 2. RODITELJSKI SESTANEK za starše (interpretacija razpisa za vpis v srednje šole učencem in staršem, informacije glede vpisa).
 • 17. in 18. 2. – INFORMATIVNI DAN v srednjih šolah in dijaških domovih.
MAREC
 • Prijave učencev k opravljanju preizkusov posebne nadarjenosti na SŠ (za programe, kjer je to potrebno).
 • Izpolnjevanje PRIJAV za vpis v SREDNJE ŠOLE – učenci bodo izpolnili prijave s svetovalno delavko, jih odnesli domov staršem v pregled in podpis ter jih sami posredovali srednjim šolam.
APRIL
 • Javna objava rezultatov vpisa – po potrebi individualno svetovanje staršem in učencem.
 • Morebitni prenosi prijav.
MAJ
 • Objava omejitev vpisa.
JUNIJ
 • Vpisi v srednje šole, izbirni postopek na šolah, kjer bo omejitev vpisa.
8. RAZREDI:
OKTOBER
 • Ureditev INFO točke glede ponudbe srednješolskih programov, dijaških domov, štipendij (pred pisarno šolske svetovalne delavke).
 • 18.10. ob 17.30 – Okrogla miza IZBIRA POKLICA – IZZIV ZA PRIHODNOST (Obrtna zbornica Celje, podjetniki).
FEBRUAR – MAREC
 • Delavnice z učenci – spoznavanje sebe in svojih poklicnih interesov, spoznavanje srednješolskega sistema izobraževanja in postopka vpisa (izvaja šolska svetovalna delavka, 2 uri na oddelek).
 • Možnost individualnega izpolnjevanja vprašalnika »KAM in KAKO« za odkrivanje poklicnih interesov učencev.
APRIL
 • 14. 4. 2023 – KARIERNI DAN: tehniški dan, spoznavanje poklicev, obisk vojniških podjetij.
 • “Vpis v srednje šole”  – predavanje strokovnih delavk Ljudske univerze Celje.
7. RAZREDI:
OKTOBER
 • Ureditev INFO točke glede ponudbe srednješolskih programov (pred pisarno šolske svetovalne delavke).
 • 5. 10. 2022 – KARIERNI DAN: tehniški dan na temo karierne orientacije, spoznavanje poklicev, krepitev kompetenc za lažje odločanje o poklicni poti (tehniški dan).
JUNIJ
 • Delavnice z učenci – spoznavanje sebe in svojih poklicnih interesov (izvaja šolska svetovalna delavka, 2 uri na oddelek).

 

       

POMEMBNEJŠE SPLETNE STRANI, KJER LAHKO UČENCI NAJDEJO ZANIMIVE INFORMACIJE O POKLICIH IN POKLICNI POTI, SREDNJEŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU ipd. :

JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD RS

https://www.srips-rs.si/stipendije 


PORTAL MINISTRSTVA ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE – Vpis v srednje šole
https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/


MOJA IZBIRA - YouTube POKLICNI KAŽIPOT  
http://www.mojaizbira.si


PORTAL SREDNJE ŠOLE

https://srednjesole.aktualno.si/


PORTAL SLOVENSKE SREDNJE ŠOLE

www.slovenskesrednjesole.si 


PORTAL ZA SREDNJEŠOLCE
http://www.dijaski.net/


OPISI POKLICEV
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev


Rezultat iskanja slik za program kam in kakoProgram KAM IN KAKO
https://www.kaminkako.si/kudos#/


eSvetovanje E-SVETOVANJE, VPRAŠALNIKI, SAMOOCENA
https://esvetovanje.ess.gov.si/


INFORMACIJE O TRGU DELA  Zavod Republike Slovenje za zaposlovanje
http://www.ess.gov.si/trg_dela/aktualno_o_trgu_dela


  Oddaja TO BO MOJ POKLIC (Arhiv RTV Slovenija)
http://4d.rtvslo.si/oddaja/to-bo-moj-poklic-izobrazevalna-serija/28518158


      Logotip Karierni center za mlade KARIERNI CENTER ZA MLADE, enota VELENJE

www.kariera-mladi.si


https://www.inzenirji-bomo.si/sl/kambi/


VKO TOČKA

VKO-točka


 V BTC Cityju zaživelo Digitalno središče SlovenijeDIGITALNO SREDIŠČE SLOVENIJE  

www.eu2021.dihslovenia.si


Publikacija SREDNJEŠOLSKI VPISNIK


 

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/2024