Obvestilo za starše učencev, ki se v šolo pripeljejo s šolskim prevozom (2021-2022

  Obvestilo za starše       

RELACIJE (matična šola)

  BUS – Nova Cerkev – Socka         
  BUS – Šmartno                             
  BUS – Bovše                                    BUS – Bovše, Male Dole – prevoz k preduri   
  BUS – Male Dole                           
  KOM – Arcl. cesta – Cesta talcev   
  KOM – Konjsko – Lešje – Arclin     
  KOM – Plate                                   
  KOM – Vizore                                 


RELACIJE (podružnična šola Nova Cerkev)

Glej stran POŠ Nova Cerkev!


RELACIJE (podružnična šola Socka)

Glej stran POŠ Socka!


RELACIJE (podružnična šola Šmartno v Rožni dolini)

Glej stran POŠ Šmartnov v Rožni dolini!