ZAKLJUČNE EKSKURZIJE 2022/2023

Učenci bodo ta dan preživeli nekoliko drugače. Spoznavali bodo namreč kulturno zgodovinske in naravne značilnosti naše države. Objavljamo relacije in datume ekskurzij za posamezne razrede. Stroški bodo obračunani na položnicah za mesec junij. Vsem želimo varno pot in obilo prijetnih doživetij.

 

  Razred Relacija Datum Odhod Predviden prihod
  1. Kranjska Gora-
Kekčeva dežela
petek, 9. junij Socka: 6.45 18.30-19.00
Nova Cerkev: 6.50
Šmartno: 6.45
Vojnik: 7.00
  2.
Velenje, velenjski grad in Glasbena šola Velenje

 

torek, 6. junij Socka: 7.15 15.45 –16.00
Nova Cerkev: 7.20
Šmartno: 7.15
Vojnik: 7.30
  3. Vače torek, 6. junij Socka: 7.50 16.00-16.30
Nova Cerkev: 7.55
Šmartno: 7.45
Vojnik: 8.00
  4. Ljubljana – živalski vrt torek, 6. junij Socka: 7.10 18.15
Nova Cerkev: 7.15
Šmartno: 6.50
Vojnik: 7.30
  5.  Razkrižje –
prazgodovinska vas
torek, 6. junij Nova Cerkev: 6.45 16.00
Šmartno: 7.15
Vojnik: 7.15

 

  Razred Relacija Datum Odhod Predviden prihod
  6.  Kočevski gozd četrtek, 8. junij Vojnik: 7.20 18.15
  7. Notranjska in
kraški svet
četrtek, 8. junij Vojnik:7.00 18.00
  8. Kropa,
Radovljica, Vrba
četrtek, 8. junij Vojnik: 7.00 19.30
  9. Ljubljana četrtek, 8. junij Vojnik: 8.15 21.00