Spoštovani starši!

Prehrano odjavljate portala LoPolis s starševskim uporabniškim računom.

Če Lopolis računa za starše nimate, oziroma imate s prijavo težave, to sporočite preko spletnega obrazca ali na elektronski naslov: gesla@os-vojnik.si

Vse morebitne spremembe prehrane urejat preko portala Lopolis, prosimo pa, da dnevne spremembe prijavite najkasneje do 8. ure zjutraj. Kasnejše spremembe ne bodo upoštevane in prepozno odjavljen obrok se bo zaračunal.

Učenci od 3. razreda do 9. razreda so v šoli prejeli obesek za evidentiranje kosila.

Ob morebitnih težavah glede prijav in odjav se prosim, obrnite na organizatorko prehrane gospo Polono Bastič preko Lopolis sporočila.

Subvencioniranje prehrane

Staršem ni treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije za malice in kosila. Šola upošteva uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno zniža višino položnice za malico in kosilo. Pravico do prehrane učenec pridobi na podlagi prijave na šolsko prehrano na predpisanem obrazcu, starši in šola pa sklenejo pogodbo o zagotavljanju šolske prehrane. Odjavljeni obroki se obračunajo, če je odjava pravočasna (najkasneje do 8. ure zjutraj). 12. 7. 2023 je bil v Uradnem listu RS, št. 76//23 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B). Zakon določa, da bo od 1. septembra 2023 subvencije kosila v višini cene kosila pripadala učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, kot je opredeljen v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Od 1. septembra 2024 pa bo subvencija kosila v višini 50 % cene kosila pripadala tudi učencem v 5. dohodkovnem razredu.

Navodilo za odjavljanje prehrane   

V primeru težav s prijavo na Lopolis:

Navodila za prijavo na portali LoPolis              .

 

.

.