Spoštovani starši!

Do e-redovalnice lahko dostopate s pomočjo portala LoPolis: http://www.lopolis.si.


Zahteva za vpogled v ocene:

1. korak: vstop starša na spletno stran http://www.lopolis.si

lopolis

lopolis2

2. korak: Na zaslonu, ki se vam prikaže, najdete vsa dodatna navodila in tudi izjavo,  ki jo morate izpisati in izpolnjeno oddati v tajništvo OŠ Vojnik.  Izjavo lahko izpišete tudi tukaj:  Izjava za e-redovalnico.

3. korak: Izpolnjeno izjavo oddate v šoli, kjer Vas prijavimo v sistem za  vpogled ocen. Vaše uporabniško ime je e-naslov, ki ste ga navedli v izjavi. Geslo pa si boste kreirali sami. O vzpostavitvi vpogleda Vas bomo obvestili na navedeni e-naslov. (Priložili vam bomo tudi navodila!) 

4. korak: Na portal LoPolis si boste najprej ustvarili geslo. Navodila za kreiranje gesla in prvi dostop.

Ob vsaki prijavi se staršu prikažejo vse ocene, ki so bile vpisane v šoli. Ker se baze podatkov posodabljajo v nočnem času, obstaja verjetnost, da bodo vnesene ocene vidne šele naslednji dan. Enak problem se pojavi tudi pri prvem vstopu, ker se bodo ocene za vašega otroka skopirale pri prvi naslednji sinhronizaciji. (Ocene boste videli šele naslednji dan.)
Če imate e-redovalnico vključeno za več otrok, morate po prijavi izbrati želenega otroka!