Spoštovani starši!

Do e-redovalnice lahko dostopate s pomočjo portala LoPolis: https://www.lopolis.si.

V preteklosti je Podjetje Logos, ki vzdržuje portal LoPolis, zagotavljalo brezplačen vpogled v redovalnico in na tak način smo ga tudi predstavljali staršem.
Podjetje je v letu 2021 spremenilo strategijo in vpogled v redovalnico je postal del plačljivega paketa Lopolis-PRO. Tako starši kot učenci lahko v redovalnico pogledajo, če se za PRO paket odločijo. Cena znaša 26€ letno.